Sign 4 Today! 4 You!

Your Day!

Alle 365 ‘Sign 4 Today!’ ontwerpen krijgen hun eigen unieke code – S4T!CC03012018BYAAW -waarbij steeds de datum wordt aangepast. Koopt u een dag dan wordt deze code voorzien van uw initialen. S4T!CC03012018BYAAW wordt dan S4T!CC03012018BYAAW + XXX ( uw intialen.). In 2019/2020 is de planning om hier een boek van uit te brengen ‘Sign 4 Today!’ 2018 waarin uw volledige naam kan worden vermeldt. Indien u dat op prijs stelt. Buy a day! En uw initialen worden verwerkt in de unieke code! Welke dag heeft u in gedachte? Voor wie heeft u een dag in gedachte?

– Your Day! – € 35,00

Design a Day!

Ook is het mogelijk om een ‘Sign 4 Today!’ ontwerp, samen vorm te geven. Zend mij een woord of naam door, met uw gewenste datum. Hiermee maak ik in overleg met u een persoonlijke ‘Sign 4 Today!’ ontwerp. U initialen worden in de code van uw ontwerp verwerkt. Meer informatie hier over zie ‘Your Day!’.  Voor wie heeft u een dag in gedachte?

Design a Day! – € 170,00

Sign 4 Today! 4 You!

Heeft u een ‘Sign 4 Today!’ ontwerp in gedachte die u graag wilt hebben? Alle ‘Sign 4 Today!’ ontwerpen zijn te bestellen via e-mail. Ontwerpen worden geprint op Hahnemühle digital FineArt medium. Ingelijst en voorzien van een passe-partout in een exclusieve oplage van vijftig stuks. ( formaat 58,5 x 68,5 cm ). Voorgaande ontwerpen en prijzen kunt u terug zien onder ‘Previous Signs 4 Today!’ in het menu overzicht. Voor wie heeft u een dag in gedachte?

 

Wilt u een datum reserveren of meer informatie ontvangen?

Bel mij of e-mail naar: info@codexcreations.nl

– = – = – = – = – = – = –

 

Codex Creations

Your Day!

All 365 ‘Sign 4 Today!’ works get their own unique code – S4T!CC03012018BYAAW – at which the date is always adjusted. If you buy a day, this code will be extended with your initials. S4T!CC03012018BYAAW then becomes S4T!CC03012018BYAAW + XXX (your initials). In 2019/2020 the plan is to publish a book ‘Sign 4 Today! 2018’ in which your full name can be mentioned. If you appreciate that. ‘Buy a Day!’ and your initials will be processed in the unique code! Which day do you have in mind? For whom do you have a day in mind?

– Your Day! – € 35,00

Design a Day!

It is also possible to create a ‘Sign 4 Today!’ design together. Send me a name or word with your desired date so I can make in consultation your own personal ‘Sign 4 Today!’ design. And your personal initials are processed in the name of your design. More information about this read ‘Your Day!’. For whom do you have a day in mind?

 

– Design a Day! – € 170,00

Sign 4 Today! 4 You!

Do you have a ‘Sign 4 Today!’ design in mind, that you would like to have? All ‘Sign 4 Today!’ designs can be ordered by e-mail. Designs are printed on Hahnemühle digital fine art medium ( museum quality paper ). Framed and equipped with a passe-partout in an exclusive edition of fifty pieces. ( size 58,5 x 68,5 cm ). Previous designs and price can be viewed under ‘Previous Signs 4 Today!’ in the menu overview.  For whom do you have a day in mind?

 

Would you like to reserve a date or receive more information?

Call me or e-mail: info@codexcreations.nl

– = – = – = – = – = – = –

Codex Creations

 


 

Create a website or blog at WordPress.com

Omhoog ↑