About

 Over de expositie “Sign 4 Today!” 2018.

Codex Creations | Arthur Willemse

‘Sign 4 Today!’ vertelt geen verhaal. De vorm, vormt het verhaal. Op 1 januari 2018 de eerste ‘Sign 4 Today!’ ontwerp geëxposeerd. Gevolgd door 364 ‘Sign 4 Today!’ ontwerpen tot 31 december 2018. Alle ontwerpen worden gemaakt door te werken met een immaterieel cultureel erfgoed in o.a. Nederland namelijk Morse. Dagelijks verse koffie en kunst bij ‘Van Wijck’ – Wycker Brugstraat 28 – Maastricht. Wekelijks ook twee voorgaande ‘Sign 4 Today!’ ontwerpen in de zaak aanwezig. Met als afsluiting een overzichts expositie van alle 365 ‘Sign 4 Today!’ werken in 2019/2020.

Arthur Willemse | Codex Creations ©©

 

 About the exhibition “Sign 4 Today!” 2018.

Codex Creations | Arthur Willemse

Sign 4 Today! does not tell a story. The shape, shapes the story.  1 January 2018, the first ‘Sign 4 Today!’, design exhibited. Followed by 364 ‘Sign 4 Today!’ designs until 31 December 2018. All designs are made by working with an immaterial cultural heritage such as in the Netherlands namely Morse. Daily fresh coffee and art at ‘Van Wijck’ Wycker Brugstraat 28 | Maastricht. Weekly also two new previous ‘Sign 4 Today!’ are present to you inside at ‘Van Wijck’. To conclude with an overview exhibition of all 365 ‘Sign 4 Today!’ designs in 2019/2020.

Arthur Willemse | Codex Creations ©©

 

 


© All rights reserved

 

Create a website or blog at WordPress.com

Omhoog ↑